CAVALLET DE MAR

CAVALLET DE MAR

El cos dels cavallets de mar està cobert per una armadura de plaques o anells de constitució òssia. La seva forma de nedar és molt diferent a la dels altres peixos, així com la característica de tenir el cos en angle recte amb el cap, fet que no es dóna en cap altre gènere conegut de peixos.