PEIX ESPASA

PEIX ESPASA

El peix espasa o agulla palá és una espècie de peix perciforme de la família Xiphiidae. Són grans peixos predadors altament migratoris, caracteritzats pel seu bec llarg i aplanat, diferent del de les seves parents, els marlins, que és cònic.