ESCORPÍ

ESCORPÍ

El peix escorpí és un dels animals que millors condicions per al camuflatge ha adquirit. Depenent de l’hàbitat que ocupi, aquest tipus de peix manifesta una tonalitat o una altra en la seva pell i escates. Per regla general, els colors predominants són el color groc, el marró, el verd i vermell.