TRUITA

PEIX TRUITA

La truita és el nom comú donat diverses espècies de peixos de muntanya que pertanyen a la família Salmonidae. Totes les truites són membres de la subfamília Salmoninae, tot i que conformen un grup parafilètic dins d’aquesta.